Privacy policy

Privacy Policy

Op de website van AV Partner krijgen bezoekers informatie aangeboden over de producten en diensten van AV Partner en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten.

AV Partner kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de website en staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zij aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert AV Partnerdat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Privacy
AV Partner vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt AV Partner volgens de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Gebruik persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens die via deze website aan AV Partner worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Indien de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven, worden deze gegevens niet gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van AV Partner. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

AV Partner levert diensten aan bedrijven, niet aan particulieren. De enige persoonsgegevens die wij gebruiken zijn de contactgegevens van de contactpersonen van uw bedrijf. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van onze werkzaamheden voor uw bedrijf. Tenzij de betreffende contactpersoon ons heeft meegedeeld dat hij/zij daarop geen prijs stelt, zullen wij zijn/haar persoonsgegevens tevens gebruiken om uw bedrijf te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf. De betreffende contactgegevens stellen ons in staat uw bedrijf te benaderen met, en te interesseren voor, producten en diensten die op uw bedrijf zijn toegesneden.

Derden
AV Partner zal NOOIT, zonder uw instemming, privacy informatie van klanten vrijgeven, verkopen of verhuren aan andere partijen.

Website
De website van AV Partner kunt u anoniem raadplegen. Wij zijn niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Natuurlijk zijn we wel geïnteresseerd in de normale statistische gegevens die van belang zijn voor de verbetering van de functionaliteit van de website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de stille en drukke uren en dergelijke. Om de facitliteiten en de functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden wij hier ook bij met wel type browser de webpagina wordt benaderd.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid aan te passen. Van fundamentele wijzigingen zullen wij u door middel van een mededeling op onze website op de hoogte stellen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

 

Copyright © 2020 AV Partner | Alle rechten voorbehouden
Sitemap | Privacy Policy | Algemene voorwaarden | InovaMedia